112 -tylko z telefonów komórkowych

999 -pogotowie ratunkowe
świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem POZ do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ (www.nfz-katowice.pl).

Usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej świadczą: (wybrane placówki)


Będzin
1. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12
42-500 Będzin
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
Lekarz:
512 017 672
lekarz pediatra:
500 057 946
pielęgniarka:
512 017 673,
500 059 193
Piekary Śląskie
2. Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
(32) 284 50 40
3. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J.Daaba ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Wizyta pielęgniarska ambulatoryjna (32) 393 42 14
Dąbrowa Górnicza
4. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
(32) 764 24 82
(32) 621 20 75
Siemianowice Śląskie
5. Szpital Miejski w Siemianowicach l ul. 1 Maja 9 Wizyta pielęgniarska ambulatoryjna (32) 728 78 84
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe W Katowicach 41-100 Siemianowice Śl. ul. Dąbrowskiego 13 Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
6. SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 Wizyta pielęgniarska ambulatoryjna (32) 728 78 84
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 41-100 Siemianowice Śl. ul. Dąbrowskiego 13 Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Sosnowiec
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. w. Barbary Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
Centrala:
(32) 368 20 00
8. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II ul. Piłsudskiego 9
41-200 Sosnowiec
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
(32) 720 77 74
9. Sosnowiecki Szpital Miejski ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
(32) 413 05 20
785 515 113,
782 515 114,
782 515 115,
782 515 117,
782 515 118
Bytom
10. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7
41-902 Bytom
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
Porady lekarskie telefoniczne:
(32) 396 32 67
pozostałe świadczenia:
(32) 281 97 94
11. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ul. Batorego 15
41-902 Bytom
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyty pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne- dla pacjentów poniżej 18 roku życia
Porady lekarskie telefoniczne:
(32) 786 14 76
pozostałe świadczenia:
(32) 281 97 94
12. SP ZPZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10
41-902 Bytom
Porada lekarska ambulatoryjna,
Porada lekarska udzielana telefonicznie,
Wizyty pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
Wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne- dla pacjentów poniżej 18 roku życia
Porady lekarskie telefoniczne:
(32) 396 44 30
pozostałe świadczenia:
(32) 281 97 94


Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39 stopni C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

  Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.


W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.